Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Az i-konf

Sz­ak­mai hát­tér &
Pro­jekt­fel­elős­ök

Az i-konf be­mu­ta­tá­sa

Az i-konf visszajelzés-alapú minőségfejlesztést tesz lehetővé. Lényege a konfirmációi felkészítés minőségi fejlesztése. A digitális, multifunkcionális visszajelzés lehetővé teszi a konfirmációi felkészítés személyorientált minőségfejlesztését.

  • A konfirmandusok egyszerűen tudnak visszajelzést adni a tapasztalataikról a mobiltelefonjukon keresztül a konfirmációi óra alatt.
  • A fő- és önkéntes munkatársak a visszajelzések költséges, manuális kiértékelése valamint kutatásmódszertani szaktudás nélkül szerezhetnek benyomást a konfirmandusok visszajelzéseiről és a saját maguk által kiértékelt kérdőív nyomán következtetéseket vonhatnak le a saját helyi szolgálatuk további optimalizálásához.
  • Az adatokat különböző szinteken értékelhetik ki: helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten. Ezáltal az i-konf egy olyan eszköz lehet, amelyet egyszerre felhasználhatnak a gyülekezetek és az egyház fejlesztésére. Az eszköz a konfirmációi felkészítést regionális, nemzeti és európai szinten is összeköti és előmozdítja.

A ku­ta­tás­ról

A digitális visszajelző eszközt, az i-konf-ot a németországi és európai harmadik konfirmációi kutatáshoz fejlesztették ki, és először használják fel a felméréshez.

14 évvel az első (2007/2008), és 9 évvel a második kutatás után (2012/2013) rögzíti a harmadik kutatás a konfirmációi munka aktuális helyzetét, egyidőben a konfirmandusok, valamint a fő- és önkéntes munkatársak szempontjából. Nem szűk értelemben vett ismétlődő kutatásról, hanem gyakorlatorientált új megközelítésről van szó. A kutatás megvalósítása után, tehát 2022 nyarától, az i-konf online program saját használatra minden érdeklődő gyülekezet számára elérhető lesz.

A német részkutatás az EKD összes tartományi egyházát érinti, és mindegyikük számára reprezentatív kiértékelést tesz lehetővé. A nemzetközi kutatóhálózatban összesen tíz európai ország vesz részt: Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Svédország, Svájc és Magyarország.

 

Pro­jekt­fel­elős­ök

A német és a nemzetközi projektek koordinálását együttműködve és közösen Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Evangelische Hochschule Ludwigsburg), és Prof. Dr. Henrik Simojoki (Humboldt-Universität zu Berlin) vezetik. A tudományos koordinátor Manuela Hees (Evangelische Hochschule Ludwigsburg). A projektet részben a részt vevő európai egyházak finanszírozzák – beleértve a Comenius Institut-ot és az EKD-t is.

Kérdéseiket és észrevételeiket az alábbi email címen: info[at]konfirmandenarbeit[dot]eu jelezhetik a projektkoordinátor felé.

A kutatással kapcsolatos további információkat a www.konfirmandenarbeit.eu honlapcímen találhatnak.