Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Om i-konf

Bak­grunn og pros­jekt ans­var­lig

Om i-konf

i-konf gjør det mulig å få gode evalueringer av konfirmantarbeid: Hovedmålet er å få større forståelse for konfirmantarbeid, for å kunne utvikle det. Det digitale, multifunksjonelle tilbakemeldingsverktøyet bidrar til en fagorientert kvalitetsutvikling i av konfirmantarbeid på flere nivåer:  

  • Konfirmanter kan enkelt gi tilbakemelding på sine erfaringer under konfirmasjonsarbeidet via mobiltelefon.
  • Heltidsansatte og frivillige får et inntrykk av konfirmantenes tilbakemeldinger uten tidkrevende manuell evaluering av tilbakemeldingsskjemaer eller forskningsmetodisk ekspertise. På bakgrunn av tilbakemeldingen kan man videreutvikle konfirmantarbeidet i sin menighet eller prosti. 
  • Dataene kan evalueres på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dermed bidrar i-konf til menighets- og kirkeutvikling, samt til større forståelse av konfirmantarbeid i Europa. 

Bak­grunn

Det digitale tilbakemeldingsverktøyet i-konf ble utviklet som en del av den tredje studien om konfirmantarbeid i Tyskland og Europa og brukes nå for første gang som del av forskningen.
14 år etter den første studien (2007/2008) og ni år etter den andre studien (2012/2013), vil den tredje studien (2021/2022) få oversikt over hvordan det står til med konfirmantarbeid fra konfirmantenes, frivillige medarbeidere og fulltids-ansattes perspektiv. Imidlertid er det ikke en replikasjonsstudie i snev forstand, men en ny praksisorientert tilnærming. Umiddelbart etter at studien er fullført, dvs. på forsommeren 2022, vil i-konf verktøyet være gratis tilgjengelig for bruk av alle interesserte menigheter.

Vi håper på en bredde i svar fra alle bispedømmer i Norge.

Totalt er elleve europeiske land med i det internasjonale forskningsnettverket: Tyskland, Østerrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Norge, Polen, Sverige og Sveits.

Ans­var­li­ge for pros­jek­tet

Ansvarlige for det internasjonale og det tyske prosjektet er Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg) (opens in a new window) og Prof. Dr. Henrik Simojoki (Humboldt University Berlin) (opens in a new window). Manuela Hees (Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg) er prosjekt-koordinator. 
Prosjektet blir finansiert av alle de deltakende europeiske kirkene og de regionale tyske kirkene - de siste sammen med  Comenius Institute and Evangelische Kirche in Deutschland.  

Hvis du har spørsmål og forslag, kontakt prosjekt-koordinator i Norge, Katrine Lind-Solstad, på kl578@kirken.no
Mer informasjon om studien finner du i Ressursbanken, https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2022/i-konf/