Adat­véd­e­lem

1. Az adatvédelem áttekintése "

Általános

Az alábbiakban egy egyszerű áttekintést adunk arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi szabályzatunkban találhatók.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

A weboldalon gyűjtött adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel. Az üzemeltető elérhetőségei megtalálhatók a weboldal kötelező jogi közleményében.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyes adatokat akkor gyűjtünk, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Más adatokat az informatikai rendszereink automatikusan gyűjtenek, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek az adatok elsősorban technikai adatok, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer, vagy az oldal elérésének időpontja. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalunkra.

Mire használjuk fel az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok felhasználhatók annak elemzésére, hogy a látogatók hogyan használják az oldalt.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek mindig joga van ahhoz, hogy díjmentesen tájékoztatást kérjen a tárolt adatairól, azok eredetéről, címzettjeiről és a gyűjtés céljáról. Jogában áll továbbá kérni az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ha további kérdései vannak a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi közleményben megadott címen. Természetesen panaszt is tehet az illetékes szabályozó hatóságoknál.

 

2. Adatvédelem "

Adatvédelem

A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi szabályoknak, valamint a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Ha ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatok gyűjtésére kerül sor. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogy ez hogyan és milyen célból történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül (pl. e-mailben történő kommunikáción keresztül) továbbított adatok biztonsági réseknek lehetnek kitéve. Az Ön adatainak teljes körű védelme harmadik fél hozzáférésével szemben nem lehetséges.

A weboldalért felelős félre vonatkozó közlemény

Az i-konfért közösen felelősnek tekintendő a két projektvezető, nevezetesen:

Prof. Dr. Wolfgang Ilg, Ludwigsburgi Protestáns Alkalmazott Tudományok Egyetemének vezetője.

Prof. Dr. Henrik Simojoki, Humboldt Egyetem, Berlin

A felelős az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és módjáról.

Az Ön adatainak feldolgozásához való hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Elég egy formális e-mail, amelyben ezt kéri. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

A szabályozó hatóságoknál történő panasztételhez való jog

Az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett személy panaszt nyújthat be az illetékes szabályozó hatóságoknál. Az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos ügyekben illetékes szabályozó hatóság a vállalatunk székhelye szerinti német tartomány adatvédelmi tisztviselője. Az adatvédelmi tisztviselők listája és elérhetősége az alábbi linken található: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során általunk feldolgozott adatokat automatikusan, szabványos, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik felelős félnek, ez csak a technikailag megvalósítható mértékben történik meg.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk mint oldal üzemeltetőjének küldött megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot a böngésző címsorában onnan ismerheti fel, hogy a "http://" helyett "https://" szerepel, és a böngésző címsorában megjelenik a lakat ikon.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk átadott adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás, törlés

A törvény által megengedett módon Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint azok eredetéről, címzettjéről és a feldolgozás céljáról. Önnek joga van továbbá ezen adatok helyesbítéséhez, zárolásához vagy törléséhez. Ha további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk a jogi közleményünkben megadott címen.

A promóciós e-mailekkel szembeni tiltakozás

Ezennel kifejezetten megtiltjuk a weboldal jogi közlemény követelményeivel összefüggésben közzétett elérhetőségi adatok felhasználását a nem kifejezetten kért promóciós és tájékoztató anyagok küldésére vonatkozóan. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy kéretlen reklámanyagok, például e-mail spamek beérkezése esetén konkrét jogi lépéseket tegyen.

3. Törvényes adatvédelmi tisztviselő "

Az adatvédelemmel kapcsolatos általános információk, és az EH Ludwigsburg adatvédelmi tisztviselőjének címe itt található:

www.eh-ludwigsburg.de/links/datenschutz/

4. Adatgyűjtés a weboldalunkon "

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és tárolja azokat az információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk a "szervernaplófájlokban". Ezek a következők:

  • A böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép hosztneve
  • A szerver kérésének időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem kombináljuk más forrásokból származó adatokkal.

Az adatfeldolgozás alapja az Art. DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérdéseket küld nekünk, az űrlapon megadott adatokat, beleértve az Ön által megadott elérhetőségi adatokat is, a kérdésének megválaszolása és az esetleges további kérdések megválaszolása érdekében gyűjtjük. Ezeket az adatokat az Ön engedélye nélkül nem osztjuk meg.

Ezért a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat csak az Ön hozzájárulásával kezeljük az Art. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Elég egy informális e-mail, amelyben ezt kéri. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja meg nem szűnik (pl. a kérésének teljesítése után). Ez a rendelkezés nem érinti a kötelező törvényi rendelkezéseket, különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokra vonatkozó rendelkezéseket.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ön regisztrálhat weboldalunkon, hogy hozzáférjen az itt kínált további funkciókhoz. A megadott adatokat kizárólag az adott oldal vagy szolgáltatás használatához használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben elutasítjuk a regisztrációját.

A regisztráció során megadott e-mail címet használjuk arra, hogy tájékoztassuk Önt a fontos változásokról, például az oldalunk hatókörébe tartozó változásokról vagy technikai változásokról.

A regisztráció során megadott adatokat csak az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel az Art. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. Ehhez elegendő egy informális e-mail, amelyben ezt a kérést közli. Az Ön kérésének beérkezése előtt feldolgozott adatok továbbra is jogszerűen feldolgozhatók.

A regisztráció során gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrálva van a weboldalunkon. A törvényes megőrzési időszakokat ez nem érinti.