Ret­nings­lin­jer for da­ta­be­hand­ling

1. Oversikt over databehandling "

Generelt

Informasjonen under gir en oversikt over hva som skjer med din personlig informasjon når du besøker denne nettisden. Personlig informasjon er all data som gjør det mulig å identifisere deg. Detaljert informasjon om temaet databehandling kan du finne i våre personvernsregler under. 

Datainnsamling på nettsiden

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på denne nettsiden? 

Data som samles på denne nettsiden blir prosessert av nettstedets operatør. Operatørens kontaktinformasjon finner du i nettsidens pålagte juridiske varsel dokument. 

Hvordan samler vi inn data fra deg? 

Noen data blir samlet inn når du gir den til oss. Dette er f.eks data du skriver inn i et kontaktskjema. 

Andre data blir samlet inn automatisk av våre IT systemer når du besøker nettsiden. Disse dataene er primært tekniske data slik som hvilken nettleser og operativsystem du bruker når du går inn på nettsiden. Disse dataene blir samlet inn automatisk med en gang du går inn på siden. 

Hva bruker vi dataene til?

Deler av dataene vi samler inn er med på å sikre at nettsiden er operativ. Annen data kan bli brukt til å analysere hvordan besøkende bruker nettsiden. 

Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine data? 

Du har alltid rett til å etterspørre informasjon om dine lagrede data, dataenes opprinnelse, hvem som bruker den og formålet med innsamlingen. Du har også rett til å kreve at dataene blir korrigert, blokkert eller slettet. Du kan ta kontakt med oss når som helst ved å bruke adressen som står i det juridiske varsels-dokumentet på nettsiden hvis du har spørsmål om temaet personvern og databehandling. Du kan også, selvfølgelig, sende klage til regulerende myndigheter. 

2. Generell og obligatorisk informasjon "

Databeskyttelse

Operatørene av denne nettisden tar det å beskytte dine personlige data på alvor. Vi behandler dine personlige data som konfidensielle og i samsvar med i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og retningslinjer for personvern.

Hvis du bruker denne nettisden vil deler av personlig data bli innsamlet. Personlig informasjon regnes som all data som kan føre til at du blir identifisert. Disse retningslinjene for personvern beskriver hva slags informasjon vi samler inn og hva vi bruker informasjonen til. De beskriver også hvordan og formaålet med datainnsamlingen. 

Vennligst bemerk at data som sendes via internett (f.eks via e-post) kan bli utsatt for sikkerhetsbrudd. Fullstendig beskyttelse av dine data fra tredje-parter er ikke mulig. 

Ansvarlige for nettsiden 

Det er prosjektets to ledere som sammen regnes som ansvarlige for i-konf: 

Prof. Dr. Wolfgang Ilg, Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg
Prof. Dr. Henrik Simojoki, Humboldt University Berlin

Ansvarlig part er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (navn, e-postadresser, etc.).

Tilbakekalling av samtykke til behandling av dataene dine 

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med fremtidig virkning. En uformell e-post med denne forespørselen er tilstrekkelig. Dataene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fremdeles behandles lovlig.

Rett til å sende klage til regulerende myndigheter

Hvis det har vært brudd på databeskyttelseslovgivningen, kan den berørte personen sende inn en klage til  reguleringsmyndighetene. Tilsynsmyndigheten for forhold relatert til databeskyttelseslovgivningen er databeskyttelsesansvarlig i den tyske staten der vårt selskap har hovedkontor. En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktinformasjon finner du på følgende lenke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler basert på ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt automatisk levert til deg selv eller til en tredjepart i et standard, maskinlesbart format. Hvis du trenger direkte overføring av data til en annen ansvarlig part, vil dette bare gjøres i den grad det er teknisk mulig.

SSL eller TLS kryptering

Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, for eksempel forespørsler du sender til oss som nettstedsoperatør. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse i nettleserens adresselinje når den endres fra "http: //" til "https: //" og låsikonet vises i nettleserens adressefelt. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss leses av tredjeparter.

Informajon, blokkering, sletting

Ifølge loven, har du rett til når som helst å få gratis informasjon om alle dine personlige data som er lagret, samt deres opprinnelse, mottakeren og formålet det er behandlet for. Du har også rett til å få disse dataene korrigert, blokkert eller slettet. Du kan når som helst kontakte oss ved å bruke adressen som er oppgitt i vår juridiske merknad hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Motstand mot reklamepost

Vi forbyr herved uttrykkelig bruk av kontaktdata publisert i sammenheng med krav til juridiske varsler på nettstedet med hensyn til sending av salgsfremmende og informasjonsmateriell som ikke uttrykkelig er forespurt. Nettstedsoperatøren forbeholder seg retten til å iverksette spesifikke rettslige skritt hvis det mottas uønsket reklamemateriale, for eksempel e-post spam.

3. Ansvarlig for databeskyttelse "

Lovpålagt databeskyttelsesansvarlig

Generell informasjon om databeskyttelse og adressen til databeskyttelsesansvarlig ved EH Ludwigsburg finner du her:

https://www.eh-ludwigsburg.de/links/datenschutz/

4. Datainnsamling på nettsiden "

Serverloggfiler

Nettstedsleverandøren samler inn og lagrer automatisk informasjon som nettleseren din automatisk overfører til oss i "serverloggfiler".

Disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Vertsnavn på datamaskinen som har tilgang
  • Tid for serverforespørsel
  • IP adresse

Disse dataene blir ikke kombinert med data fra andre kilder.

Grunnlaget for databehandling er art. 6 (1) (f) DSGVO, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak i forkant av en kontrakt.

Kontaktskjema

Skulle du sende oss spørsmål via kontaktskjemaet, samler vi inn dataene som er angitt på skjemaet, inkludert kontaktinformasjonen du oppgir, for å svare på spørsmålet ditt og eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Vi deler ikke denne informasjonen uten din tillatelse. Vi behandler alle data du skriver inn på kontaktskjemaet kun med ditt samtykke i henhold til Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket. En uformell e-post med denne forespørselen er tilstrekkelig. Dataene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fremdeles behandles lovlig.

Vi oppbevarer dataene du oppgir i kontaktskjemaet til du ber om sletting, tilbakekaller ditt samtykke til lagring, eller hvis formålet med lagring ikke lenger gjelder (f.eks. etter å ha oppfylt forespørselen din). Eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, spesielt de som gjelder obligatoriske oppbevaringsperioder, forblir upåvirket av denne bestemmelsen.

Registrering på nettsiden 

 

Du kan registrere deg på nettstedet vårt for å få tilgang til de funksjoner som tilbys her. Dataene du skriver inn der vil kun brukes på dette nettsted eller på de tjenestene du har registrert deg for.  Den obligatoriske informasjonen som du blir bedt om å oppgi under registrering må oppgis i sin helhet, hvis ikke vil vi avvise registreringen din.

For å informere deg om viktige endringer på nettsiden eller tekniske utfordringer vil vi bruke den e-post adressen du legger inn når du registrer deg. 

Vi behandler dataene som er gitt under registreringen kun basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med fremtidig virkning. En uformell e-post med denne forespørselen er tilstrekkelig. Dataene som behandles før vi mottar forespørselen din, kan fremdeles lovlig behandles.

Vi vil fortsette å lagre dataene som er samlet inn under registreringen så lenge du forblir registrert på nettstedet vårt. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Da­ta­bes­kyt­tel­se og etis­ke vur­de­rin­ger

I vårt databeskyttelse og etikk-dokument finner du informasjon om datainnsamling, personvern og behov for innhenting av foreldres samtykke dersom informanten er under 14 år.