Da­ta­po­li­cy

1. En översikt över dataskydd "

Allmänt

Följande ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga data när du besöker vår webbplats. Personlig data är all data som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Data som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens obligatoriska juridiska meddelande.

Hur samlar vi in din data?

En del data samlas in när du lämnar det till oss. Det kan till exempel vara data du anger på ett kontaktformulär.

Övrig data samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Denna data är i första hand teknisk data såsom webbläsaren och operativsystemet du använder eller när du gick in på sidan. Data samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data till?

En del av data samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Annan data kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du när det gäller din data?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära ut information om din lagrade data, ursprung, mottagare och syftet till att det har samlats in. Du har också rätt att begära att den korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan kontakta oss när som helst via den adress som anges i det juridiska meddelandet ifall du har ytterligare frågor om integritets- och dataskyddsfrågan. Du kan naturligtvis också lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

2. Allmän och obligatorisk information "

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av din personliga data på största allvar. Vi behandlar din data konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika delar av data att samlas in. Personlig information är all information som du kan identifieras med. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att data som överförs via internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan utsättas för säkerhetsbrott. Ett komplett skydd av data mot åtkomst av en tredje part är inte möjlig.

Den part som ansvarar för webbplatsen

De två projektledarna anses vara gemensamt ansvariga för i-konf, nämligen:

Prof. dr. Wolfgang Ilg, Ludvigsbergs protestantiska universitetet inom tillämpad vetenskap

Prof. dr. Henrik Simojoki, Humboldtuniversitetet i Berlin

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller gemensamt med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personlig data (namn, e-postadresser o.d.).

Återkallande av samtycke till behandlingen av din data 

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. Det data som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Rätt att skicka ett klagomål till tillsynsmyndigheter

Om det har skett ett brott mot dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskyddslagstiftningen är dataskyddsombudet i den tyska delstaten där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktinformation finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. (opens in a new window)

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få data som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller vid fullgörandet av ett kontrakt automatiskt levererade till dig själv eller till en tredje part i ett maskinläsbart standardformat. Om du önskar direkt överföring av data till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL eller TLS-kryptering, av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel ordrar eller förfrågningar som du skickar till oss som en webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adresslinjen i webbläsaren byter från “http://” till "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.

När SSL- och TLS-krypteringen är aktiverad kan det data som du skickar till oss inte läsas av en tredje part.

Information, blockering, radering

I den utsträckning som lagen medger har du när som helst rätt att kostnadsfritt få veta vilken personlig data vi lagrar, var det kommer ifrån, vilka som har åtkomst till det och för vilket ändamål personlig data har behandlats. Du har också rätt att få dessa uppgifter korrigerade, spärrade eller raderade. Du kan kontakta oss när som helst med den adress som anges i vårt juridiska meddelande om du har ytterligare frågor om ämnet personlig data.

Motstånd mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen att de kontaktuppgifter som publicerats som en del av det obligatoriska juridiska meddelandet på webbplatsen används för att skicka marknadsförings- och informationsmaterial som inte uttryckligen har efterfrågats. Webbplatsopperatören förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid utskick av oönskad reklam, genom bland annat skräppost.

3. Dataskyddsombud "

Lagstadgad dataskyddsombud

Allmän information om dataskydd och adressen till dataskyddsombudet på EH Ludwigsburg finns här:

https://www.eh-ludwigsburg.de/links/datenschutz/

4. Datainsamling på vår webbplats "

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför till oss i "serverloggfiler". Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativ system
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamn på datorn som har åtkomst
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data kombineras inte med data från andra källor.

Grunden för databehandling är art. 6 (1) (f) i den tyska dataskyddsförordningen (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO), som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett kontrakt eller för åtgärder före ett kontrakt.

Kontaktformulär

Skulle du skicka frågor till oss via kontaktformuläret, samlar vi in uppgifterna i formuläret, inklusive kontaktuppgifterna du anger, för att svara på din fråga och eventuella följdfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt tillstånd.

Vi behandlar alla uppgifter du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i den tyska dataskyddsförordningen (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Vi behåller den data du uppger i kontaktformuläret tills du begär att den raderas, tills du återkallar ditt medgivande om lagring av den, eller tills syftet för lagring inte längre finns (t.ex. efter att ha uppfyllt din begäran). Eventuella obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt sådana som gäller obligatoriska datalagringsperioder, påverkas inte av den här bestämmelsen.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att få tillgång till ytterligare funktioner.Uppgifter som anges i detta avseende används endast i syfte för användning av de aktuella erbjudanden eller tjänster som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifterna som efterfrågas vid registreringen måste anges fullständigt. I annat fall avvisas din registrering.

Vi använder den e-postadress som du angav vid registreringen för att informera om viktiga förändringar, som sådant som gäller webbplatsens omfång eller tekniska förändringar.

Vi behandlar de data som angavs under registreringen endast med ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) (a) i den tyska dataskyddsförordningen (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi tar emot din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Vi fortsätter att lagra de data som samlades in vid registreringen så länge som du är registrerad på webbplatsen.

Vi vil fortsette å lagre dataene som er samlet inn under registreringen så lenge du forblir registrert på nettstedet vårt. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Do­ku­ment om da­tas­kydd och etik

I vårt dataskydds- och etikdokument hittar du information om datainsamling, integritet och behovet av att inhämta föräldrarnas samtycke om uppgiftslämnaren är under 14 år.