Tieto­suo­ja

1. Yleiskatsaus tietosuojasta "

Yleistä

Tämä on lyhyt yleiskuvaus koskien henkilökohtaisien tietojesi keräämistä ja käyttöä, kun käytät verkkosivuamme. Henkilökohtainen tieto on mikä tahansa tieto, josta sinut voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisempaa tietoa tietosuojastamme ja yksityisyydensuojakäytänteistämme löytyy alla olevasta tietosuojaselosteestamme.

Tietojen kerääminen verkkosivullamme

Kuka vastaa tietojen keräämisestä tällä verkkosivulla?

Tiedon keräämistä käsittelee verkkosivun ylläpitäjä. Ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät verkkosivun vaaditusta oikeudellisesta ilmoituksesta.

Kuinka keräämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään, kun annat sitä meille. Näitä voisivat olla esimerkiksi tiedot, jotka syötät yhteydenottolomakkeeseen.

Muita tietoja kerää IT-järjestelmämme automaattisesti, kun käyt verkkosivullamme. Tällaiset tiedot ovat pääasiassa teknistä dataa, kuten sivulla käyttämäsi käyttöjärjestelmä ja selain. Nämä tiedot kerätään välittömästi avatessasi sivun.

Mihin käytämme dataasi?

Osa tiedoista kerätään, jotta voisimme varmistaa verkkosivun oikean toiminnan. Muiden tietojen avulla voidaan analysoida sitä, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuamme.

Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on aina oikeus pyytää maksutta tietoa taltioiduista tiedoistasi, niiden alkuperästä, vastaanottajista ja keräämissyistä. Sinulla on myös oikeus pyytää, että se korjataan, suojataan tai poistetaan. Voit ottaa meihin koska tahansa yhteyttä käyttäen oikeudellisessa ilmoituksessa anettua osoitetta, jos sinulla on lisäkysymyksiä yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskien. Voit myös tietenkin tehdä valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Lakisääteiset ja yleistiedot "

Tietosuoja

Tämän verkkosivun ylläpito ottaa henkilökohtaisten tietojesi tietosuojan vakavasti. Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi luottamuksellisesti ja voimassa olevien tietosuojasäädänteiden sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kun käytät tätä verkkosivua, joitakin henkilökohtaisia tietoja kerätään. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joiden pohjalta sinut voitaisiin tunnistaa. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, mitä tietoa keräämme ja mihin sitä käytämme. Se selittää myös, miten ja miksi näin tapahtuu.

Huomaathan, että internetissä (esim. sähköpostiviestinnässä) tieto on aina alttiina tietomurroille. Tietojesi täydellinen suojaaminen kolmannelta osapuolelta ei ole mahdollista.

Ilmoitus koskien verkkosivusta vastuullisia tahoja

Kahta projektin johtajaa pidetään yhteisesti vastuullisena i-konfista, eli:

Prof. Tri. Wolfgang Ilg, Ludwigsburgin protestanttinen soveltavien tieteenalojen yliopisto
Prof. Tri. Henrik Simojoki,Berliinin Humboldt-yliopisto

Vastuullinen osapuoli on se luonnollinen tai oikeudellinen henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilökohtaisten tietojesi (nimien, sähköpostiosoitteiden, jne.) käsittelyn päämääristä ja keinoista.

Tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesti peruuttaminen

Monet tietojasi prosessoivat toiminnot ovat mahdollisia vain erillisellä suostumuksellasi. Voit perua suostumuksesi koskien tulevaa käsittelyä koska tahansa. Pyynnön esittäminen epävirallisesti sähköpostitse riittää. Ennen pyyntösi saapumista käsiteltyä dataa saadaan kuitenkin edelleenkin käsitellä.

Oikeus tehdä valitus viranomaisille

Jos tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä on rikottu, asianomainen voi tehdä valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Tietosuojalainsäädäntöä koskevissa asioissa toimivaltainen viranomainen on Saksan valtion tietosuojavaltuutettu, sillä yhtiömme päätoimipaikka on siellä. Lista tietosuojavaltuutetuista ja heidän yhteystiedoistaan löytyy seuraavasta linkistä: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Tiedonsiirto-oikeus

Sinulla on oikeus saada itsellesi tai kolmannelle osapuolelle lähetettynä koneellisesti luettavassa standardimuodossa tiedot, joita olemme käsitelleet suostumuksellasi tai automaattisesti sopimuksen perusteella. Jos vaadit tietojen suoraa siirtoa toiselle vastuulliselle osapuolelle, tämä tehdään vain siinä määrin kuin on teknisesti mahdollista.

SSL tai TLS salaus

Tämä sivusto käyttää SSL tai TLS salausta turvallisuussyistä luottamuksellisen sisällön, kuten meille sivuston ylläpitäjinä lähettämiesi tiedusteluiden, siirron suojaamiseksi. Tunnistat suojatun yhteyden selaimesi osoitekentässä, kun sivuston edessä oleva protokolla muuttuu muodosta "http://" muotoon "https://" ja sen edessä näkyy lukkoikoni.

Jos SSL tai TLS suojaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät pääse lukemaan meille siirtämiäsi tietoja.

Tiedot, suojaaminen ja poistaminen

Lain mukaan sinulla on koska tahansa oikeus saada ilmaisiksi henkilökohtaiset tiedot, joita sinusta on taltioitu sekä tietojen alkuperä, vastaanottaja ja perusteet niiden käsittelylle. Sinulla on myös oikeus korjauttaa, suojauttaa tai poistattaa näitä tietoja. Voit ottaa meihin yhteyttä koska tahansa oikeudellisessa ilmoituksessamme annettuun osoitteeseen, mikäli sinulla on lisää kysymyksiä henkilökohtaisista tiedoista.

Markkinointisähköpostikielto

Täten erikseen kiellämme verkkosivun oikeudellisessa ilmoituksessa vaadittujen yhteystietojen käytön sellaisten markkinointi- ja tiedotusmateriaalien lähettämiseen, joita ei ole erikseen pyydetty. Tämän sivuston ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden ryhtyä erityisiin oikeudellisiin menettelyihin saadessaan ei-toivottuja kaupallisia materiaaleja kuten roskapostia.

3. Tietosuojavaltuutettu "

Lakisääteinen tietosuojavaltuutettu

Yleistä tietoa tietosuojasta ja tietosuojavaltuutetun osoitteesta EH Ludwigsburgissa löytyy täältä:

https://www.eh-ludwigsburg.de/en/links/datenschutz/

4. Tietojen keruu verkkosivullamme "

Palvelimen lokitiedosto

Tämän verkkosivun tarjoaja kerää ja taltioi automaattisesti tietoa, jota selaimesi välittää meille automaattisesti "palvelimen lokitiedostoina". Näitä tietoja ovat:

  • Selaimen tyyppi ja versio
  • Käyttöjärjestelmä
  • Viitattu URL
  • Käytettävän tietokoneen isäntänimi
  • Palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä tietoihin muista lähteistä.

Tietojen käsittelyn perustana toimii Saksan tietosuoja-asetuksen (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) 6. artiklan 1. kohdan f alakohta, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi taikka sopimusta edeltävinä toimenpiteinä.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kysymyksiä yhteydenottolomakkeen kautta, keräämme lomakkeeseen syötetyn datan mukaanlukien syöttämäsi yhteystiedot vastataksemme kysymyksiisi ja mahdollisiin jatkokysymyksiin. Emme jaa tätä tietoa ilman lupaasi.

Täten käsittelemme kaikki yhteydenottolomakkeeseen syöttämäsi tiedot vain suostumuksellasi Saksan tietosuoja-asetuksen (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) 6 artiklan 1 kohdan a alakohtan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. On riittävää esittää tämä pyyntö epävirallisessa sähköpostiviestissä. Ennen pyyntösi vastaanottamista käsiteltyjä tietoja voidaan edelleen käsitellä laillisesti.

Säilytämme yhteydenottolomakkeeseen syöttämäsi tiedot kunnes pyydät sen poistoa, perut suostumuksesi sen säilömiseen tai sen säilömisellä ei enää ole perusteita (esim. kun pyyntösi on täytetty). Tämä säännös ei vaikuta pakollisiin lainsäännöksiin, etenkään niihin, jotka koskevat lainvoimaisia tietojen pitoaikoja.

Rekisteröityminen tälle verkkosivulle

Voit rekisteröityä verkkosivullemme saadaksesi tarjoamiamme lisätoimintoja käyttöösi. Syöttämiäsi tietoja käytetään vain mahdollistamaan sen palvelun tai sivuston käyttö, jolle rekisteröidyit. Rekisteröityessä vaaditut tiedot täytyy syöttää kokonaisuudessaan. Muuten hylkäämme rekisteröitymisesi.

Tiedottaaksemme sinulle tärkeistä muutoksista kuten niistä, jotka koskevat sivuamme tai teknisiä muutoksia, käytämme rekisteröityessä antamaasi sähköpostiosoitetta.

Käsittelemme rekisteröityessä antamiasi tietoja vain suostumuksellasi Saksan tietosuoja-asetuksen (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) 6 artiklan 1 kohdan a alakohtan perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. On riittävää esittää tämä pyyntö epävirallisessa sähköpostiviestissä. Ennen pyyntösi vastaanottamista käsiteltyjä tietoja voidaan edelleen käsitellä laillisesti.

Jatkamme rekisteröinnin aikana kerättyjen tietojen säilömistä niin kauan kuin olet rekisteröityneenä sivullemme. Tämä ei vaikuta säädettyihin pitoaikoihin..

Eet­ti­set ja tieto­suo­ja­pe­riaat­teet

Eettisissä ja tietosuojaperiaatteistamme löydät tietoa tiedon keruustamme, henkilökohtaisista tiedoista ja alle 14-vuotiaille tarvittavasta vanhempien suostumuksesta.