Im­pres­sum

Hvis du har spørsmål, forslag eller problemer med nettsiden, vær vennlig å bruke vårt kontaktskjema eller skriv en e-post til: kl578@kirken.no

 

Se også under «hjelp» på nettsiden

Ansvarlig etter §5 TMG og §55 I og II RStV er:

Manuela Hees and Wolfgang Ilg

Protestant University Ludwigsburg

Paulusweg 6

71638 Ludwigsburg

Tel. 07141- 9745-369

E-post: info[at]konfirmandenarbeit[dot]eu

Redaksjon:
Manuela Hees (ansvarlig etter § 18 Abs. 2 MStV)
Wolfgang Ilg

Design og programmering

Cosmoblonde GmbH

Informasjon om ansvar og forbehold

Forskergruppen arbeider kontinuerlig med å oppdatere denne nettsiden og å gi brukere god og korrekt informasjon. Men vi kan ikke garantere aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som gis.

Derfor vil alle krav om ansvar for skader forårsaket av bruk av gitt informasjon, inkludert enhver form for informasjon som er ufullstendig eller feil, bli avvist med mindre det kan bevises at forfatteren handlet forsettlig eller med grov uaktsomhet. Alle mulige tilbud kan endres og er ikke-bindende. Deler av sidene eller hele publikasjonen, inkludert alle tilbud og informasjon, kan utvides, endres eller delvis eller fullstendig slettes av forfatteren uten å kunngjøre dette.

Referanser og lenker

Forfatteren er ikke ansvarlig for innhold i lenker eller referanser på denne siden – så lenge forfatteren ikke har full kjennskap til ulovlig innhold og har mulighet til å forhindre besøkende på siden fra å se de eventuelle lenker eller referanser. Derfor uttrykker forfatteren tydelig at når lenker og referanser på denne siden ble laget var alle korresponderende lenkede sider uten ulovlig innhold.
Forfatteren har ingen innflytelse over nåværende eller fremtidig design og innhold på lenkede sider. Derfor tar han herved uttrykkelig avstand fra alt innholdet på alle lenkesider som ble endret etter at lenken ble laget. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og referanser som er angitt i forfatterens eget Internett-tilbud, så vel som for eksterne oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora og adresselister satt opp av forfatteren. For ulovlig, feil eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon, er det kun leverandøren av den lenkede siden som er ansvarlig, ikke den som har lenket til den respektive publikasjonen.