Im­pres­sum

För frågor, förslag och ansökningsproblem, använd vårt kontaktformulär eller skriv till: info@konfirmandenarbeit.eu.

 

Du kan också hitta en lösning på vår hjälpsida.

Ansvariga enligt §5 i den tyska lagen om telekommunikationstjänster (Telemediengesetz, TMG) ​​och §55 (I) och (II) i det tyska avtalet om tv och radiosändningar (Rundfunksstaatsvertrag, RStV) är:

Manuela Hees och Wolfgang Ilg

Ludvigsbergs protestantiska universitetet

Paulusweg 6

71638 Ludwigsburg

Tel. 07141-9745-369

E-post: info@konfirmandenarbeit.eu

Redaktion

Manuela Hees (ansvarig enligt §18 (2) i det tyska statliga medieavtalet (Medienstaatsvertrag, MStV))

Wolfgang Ilg

Design och programmering

Cosmoblonde GmbH

Information om ansvar/Friskrivning

Forskargruppen arbetar kontinuerligt med att uppdatera denna webbplats och för att ge användarna bra och korrekt information. Vi kan dock inte garantera aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls.

Därför kommer alla anspråk på ansvar för skador orsakade av användningen av given information, inklusive all form av information som är ofullständig eller felaktig, att avvisas om det inte kan bevisas att författaren handlat uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

Alla möjliga erbjudanden kan ändras och är inte bindande. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och information, kan utökas, ändras eller helt eller delvis raderas av författaren utan föregående meddelande.

Referenser och länkar

Författaren ansvarar inte för innehållet i länkar eller referenser på denna sida - så länge som författaren inte har full kännedom om olagligt innehåll och har möjlighet att förhindra besökare på sidan från att se några länkar eller referenser. Därför säger författaren tydligt att när länkar och referenser på denna sida skapades var alla motsvarande länkade sidor utan olagligt innehåll.

Författaren har inget inflytande på nuvarande eller framtida design och innehåll på länkade sidor. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länksidor som ändrades efter att länken skapades. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som listas i författarens egna onlineerbjudanden, såväl som externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som författaren upprättat. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador till följd av användning eller utebliven användning av sådan information är det endast leverantören av den länkade sidan som är ansvarig, inte den som har länkat till respektive publikation.