Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Om i-konf

Bak­grunn og pros­jekt ans­var­lig

Om i-konf

I-konf gjer det mogleg å få gode evalueringar av konfirmantarbeid: Hovudmålet er å få større forståing for konfirmantarbeid, for å kunne utvikle det. Det digitale, multifunksjonelle tilbakemeldingsverktøyet bidrar til en fagorientert kvalitetsutvikling av konfirmantarbeid på fleire nivå:  

  • Konfirmantar kan enkelt gi tilbakemelding på sine erfaringar under konfirmasjonsarbeidet via mobiltelefon.
  • Heiltidstilsette og frivillige får et inntrykk av konfirmantanes tilbakemeldingar utan tidkravande manuell evaluering av tilbakemeldingsskjema eller forskningsmetodisk ekspertise. På bakgrunn av tilbakemeldingane kan man vidareutvikle konfirmantarbeidet i sin kyrkjelyd eller prosti. 
  • Dataene kan evaluerast på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dermed bidrar i-konf til kyrkjelyds- og kyrkje utvikling, samt til større forståing av konfirmantarbeid i Europa. 

Bak­grunn

Det digitale tilbakemeldingsverktøyet i-konf ble utvikla som en del av den tredje studien om konfirmantarbeid i Tyskland og Europa og brukas nå for første gang som del av forskinga.
14 år etter den første studien (2007/2008) og ni år etter den andre studien (2012/2013), vil den tredje studien (2021/2022) få oversikt over korleis det står til med konfirmantarbeid frå konfirmantanes, frivillige medarbeidar og fulltids-tilsette perspektiv. Midlertidig er det ikkje en replikasjonsstudie i snev forstand, men en ny praksisorientert tilnærming. Umiddelbart etter at studien er fullført, dvs. på forsommaren 2022, vil i-konf verktøyet være gratis tilgjengeleg for bruk av alle interesserte kyrkjelyder.

Vi håper på en bredde i svar frå alle bispedømme i Norge.

Totalt er elleve europeiske land med i det internasjonale forskningsnettverket: Tyskland, Østerrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Norge, Polen, Sverige og Sveits.

Ans­var­li­ge for pros­jek­tet

 

Ansvarlege for det internasjonale og det tyske prosjektet er Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg) og Prof. Dr. Henrik Simojoki (Humboldt University Berlin). Manuela Hees (Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg) er prosjekt-koordinator. 

Prosjektet blir finansiert av alle de deltakande europeiske kyrkjene og de regionale tyske kyrkjene - de siste samen med  Comenius Institute and Evangelische Kirche in Deutschland.  

 

Om du har spørsmål og forslag, kontakt prosjekt-koordinator i Norge, Katrine Lind-Solstad, på kl578@kirken.no

Meir informasjon om studien finn du i Ressursbanken, https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2022/i-konf/