Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

i-kon­fis­ta

Taus­ta &
va­s­tu­uhen­ki­löt

i-kon­fis­ta

i-konf mahdollistaa rippikoulutyön palautepohjaisen laadun kehittämiseen. Päätavoitteena on parantaa ymmärrystä siitä, mikä vaikuttaa rippikoulutyön laatuun ja tältä pohjalta kehittää sitä. Tämä digitaalinen, monipuolinen palautetyökalu edesauttaa rippikoulutyön laadun käyttäjälähtöistä kehittämistä usealla tavalla: 

  • Rippikoululaiset voivat antaa palautetta kokemuksistaan rippikoulun aikana helposti puhelimillaan.
  • Niin työntekijät kuin isoset ja muut vapaaehtoisetkin saavat kokonaiskuvan rippikoululaisten antamasta palautteesta käyttämättä aikaa palautelomakkeiden hitaaseen läpikäyntiin käsin sekä ilman metodologisen tutkimusosaamisen tarvetta. Palautteen pohjalta he voivat vetää johtopäätöksensä seurakuntansa rippikoulutyön hiomiseksi.
  • Dataa voidaan arvioida paikallisella, alueellisella, valtiollisella sekä kansainvälisellä tasolla. Täten i-konf auttaa myös seurakuntia ja kirkkoja kehitystyössään sekä vahvistaa verkostoja eurooppalaisen rippikoulutyön ympärillä.  

Taus­ta

Digitaalinen palautetyökalu i-konf kehitettiin osana kolmatta rippikoulutyön tutkimusta Saksassa ja Euroopassa. Nyt sitä käytetään ensimmäistä kertaa kyselyssä.
14 vuotta ensimmäisen  (2007/2008) ja yhdeksän vuotta toisen tutkimuksen (2012/2013) jälkeen tämän kolmannen tutkimuksen (2021/2022) ensimmäinen tavoite on tallentaa rippikoulutyön nykyinen yleistila rippikoululaisten, isosten ja työntekijöiden näkökulmasta. Se ei kuitenkaan ole toistotutkimus käsitteen kapeassa merkityksessä, vaan selkeästi uusi käytännönläheinen lähestymistapa. Välittömästi tutkimuksen valmistuttua eli alkukesästä 2022, i-konf verkkotyökalu tulee kaikkien kiinnostuneiden seurakuntien käyttöön ilmaiseksi.
Saksalainen osatutkimus kattaa Saksan evankelisen kirkon (EKD) kaikki alueelliset kirkot ja tarkoituksena on, että se olisi niiden kaikkien osalta edustava. Kaikkiaan kymmenen Euroopan maata osallistuvat kansainväliseen tutkimusverkostoon: Itävalta, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Unkari ja Viro.

 

Pro­jek­ti­va­staa­vat

Sekä saksalaisesta osaprojektista että kansainvälisestä projektista vastaavat yhteistyössä prof. Wolfgang Ilg (Ludwigsburgin protestanttinen soveltavien tieteenalojen yliopisto) (opens in a new window) and prof. Henrik Simojoki (Humboldt-yliopisto) (opens in a new window). Manuela Hees (Ludwigsburgin protestanttisesta soveltavien tieteenalojen yliopistosta) on projektikoordinaattori. 
Projektia rahoittavat osallistuvat Euroopan kirkot ja Saksan alueelliset kirkot. Saksan kirkot hoitavat rahoituksen yhteistyössä Comenius instituutin (Comenius Institute) ja Saksan evankelisen kirkon (EKD) kanssa.

Kysymykset ja ehdotukset voi lähettää projektikoordinaattorille osoitteessa info@konfirmandenarbeit.eu.   
Lisätietoa tutkimuksesta löytyy osoitteesta www.konfirmandenarbeit.eu