Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Hjelp og FAQ

Skritt for skritt eva­lue­ring med I-konf

På denne siden finner du alt du trenger å vite for å evaluere konfidensarbeidet ditt som en del av studien om konfivirkning 2021-2022.

Ytterligere informasjon om studien finner du på informasjonssiden eller på prosjektnettstedet www.konfirmandenarbeit.eu.

Hvis du fremdeles har spørsmål eller problemer med programmet som forklaringene på denne siden ikke hjelper deg med, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktskjemaet eller skrive en e-post til kl578@kirken.no

 

Skritt 1: Re­gis­tre­ring

Registrering som bruker i I-konf "

Vær oppmerksom på bruksvilkårene våre på registreringssiden og skriv inn en gyldig e-postadresse. Du vil motta en e-post med en lenke for å bekrefte registreringen. Klikk på lenken og angi ditt eget passord.

Du er nå registrert som bruker i i-konf og kan lage din egen undersøkelse.

Registrering som paraplyorganisasjon "

Har du ansvar for flere konfirmantgrupper og menigheter, for eksempel i et samrbeidsområde, fellesråd eller prosti? Vil du samle tilbakemeldingene fra deltakerne i alle disse konditorgruppene? Med i-konf er det enkelt å gjøre hvis du registrerer deg som hovedansvarlig.

Om du registrere dette som en paraplyorganisasjon har du muligheten til å få samlet evalueringer av alle konfirmantundersøkelser tildelt deg eller et utvalg fra dem. Du kan filtrere konfirmant  undersøkelsene i henhold til forskjellige kriterier og lagre valget ditt. For å registrere deg, fyll ut dette skjemaet og send det til i-konf-teamet per post eller e-post. Mer informasjon her.

Skritt 2: Gjen­nom­før en un­der­søkel­se

1. Lag undersøkelse "

Logg på med tilgangsdataene fra trinn 1.

For å lage en ny undersøkelse for studien, klikk på "Opprett ny undersøkelse" for å komme til et skjema der du kan legge inn noen detaljer om konfirmantgruppen og undersøkelsen.

Når du oppretter en undersøkelse, vil du finne en liten blå "i" ved siden av hvert inndatafelt. Hvis du klikker på den, vil du motta ytterligere forklaringer på de enkelte inndatafeltene.

Definer startpunktet, og om mulig sluttid, og velg spørreskjema (t1 for den første undersøkelsen) og landet. Gi oss også autorisasjon til å bruke dataene dine vitenskapelig.

For studiet er det også veldig viktig at du oppgir koden og navnet på soknet ditt i området "Viktig informasjon om oppdraget til studiet". Først da kan vi tildele dataene dine riktig.

Klikk til slutt på "Lagre" eller nå på "Fortsett å gjennomføre undersøkelsen".

Undersøkelsen er nå opprettet og to spørreskjemaer er lagret i systemet: en for konfirmantene og en for de ansatte.

2. Gjennomføre undersøkelsen "

Undersøkelsen kan starte så snart du har klikket på "Start undersøkelsen" på oversikts-siden (for både konfirmanter og ansatte).

Gi 8-bokstavskoden (hovedkoden), lenken eller QR-koden på samme side til konfirmantene eller de ansatte i undersøkelsen, slik at de kan delta i den. Respondentene kan deretter enkelt fullføre undersøkelsen på telefonen sin.

Alternativt har du muligheten til å invitere respondentene til undersøkelsen individuelt via e-post. For å gjøre dette, skriv inn enten "Individuelle koder" enten respondentenes individuelle e-postadresser eller last opp en CSV-fil med e-postadressene. Velg språket / svarene som respondentene skal inviteres til. Hver respondent mottar deretter en e-post med en individualisert lenke som de kan gå direkte til sitt eget spørreskjema. Koblingene lagres ikke i systemet og brukes ikke på annen måte.

Et tredje alternativ er å opprette og laste ned en liste over individuelt brukbare koder (også under "Bruk individuelle koder"). Du distribuerer disse kodene til respondentene: Bare én kode per person! For eksempel kan du henge listen av og hver, krysser av koden som de brukte. Det er enda bedre å klippe ut de trykte kodene og dele ut de små papirbitene. Koden må legges inn på I-Konf hjemmesiden. Etter å ha tastet inn koden, blir personen som skal svare automatisk sendt til riktig spørreskjema og kan fylle ut dette.

3. Lukk undersøkelsen "

På oversikten kan du når som helst se hvor mange konfirmanter eller ansatte som allerede har fullført et spørreskjema eller for øyeblikket gjør det ("Koder i bruk").

Når alle koder er brukt til å fylle ut og er tilstrekkelig klare for dine formål, kan du "lukke undersøkelsen" ved å klikke på låsesymbolet på oversikten eller på undersøkelsessiden.
(Avslutningen av undersøkelsen kan reverseres når som helst, f.eks. Hvis konfirmantene senere rapporterer om at de ønsker å fylle ut et spørreskjema.)

Etter at undersøkelsen er avsluttet, blir du bedt om å gi litt tilleggsinformasjon om de generelle forholdene for undersøkelsen. Du kan da se resultatene dine.

Skritt 3: Eva­lu­er re­sul­ta­te­ne

1. Se, del og last ned resultater "

Etter avsluttet undersøkelse vises resultatene av undersøkelsen i forskjellige former: Ved å klikke på ønsket spørsmål, vil du motta en graf samt gjennomsnittsverdien og standardavviket og kan eksportere disse som en fil i forskjellige bilde- eller dokumentformater. .

PDF "alle resultater": Dette detaljerte dokumentet inneholder en grafikk for hvert spørsmål i spørreskjemaet, samt grunnleggende statistiske nøkkeltall.
Rådataene kan lastes ned som en CSV-fil og deretter leses inn i profesjonelle statistikkprogrammer som SPSS, for eksempel.
I dokumentet "Kompakt evaluering" finner du resultatene oppsummert på tre sider. Dette bør være den vanligste vurderingen for de fleste formål.
Excel-filen "sammenligning av mål og resultater" sammenligner målene til de ansatte direkte med uttalelsene fra deltakerne. Merk: For å kunne generere denne filen, må begge undersøkelsene (konfirmanter og ansatte) stenges.
Du kan også enkelt videreformidle den kompakte evalueringen, for eksempel til teamet av ansatte. For å gjøre dette, velg “Publiser kompakt evaluering” på resultatsiden. Hvis du bekrefter dette valget, er den kompakte evalueringen online på en offentlig lenke. For eksempel kan du dele lenken via e-post.

For å kunne se og laste ned resultatene på de andre språkene, bytter du til den tilsvarende siden ved hjelp av språkknappen øverst til høyre.

2. Evaluering for paraplyorganisasjoner "

Informasjon kommer