Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Hjälp och FAQ

Steg för steg ut­vär­de­ring med i-konf

På denna sida hittar du en översikt över de viktigaste stegen för att genomföra konfirmandundersökningen 2021/22 med onlineverktyget i-konf.

 

Om du har några frågor eller problem med verktyget som inte täcks av dessa instruktioner, kontakta oss gärna via e-post på info[at]konfirmandenarbeit[dot]eu.

 

Steg 1: Re­gis­tre­ring

Registrering som användare i i-konf "

Vänligen notera våra användarvillkor på registreringssidan och ange en giltig e-postadress. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta registreringen. Klicka på länken och ange ditt eget lösenord.

Du är nu registrerad som användare i i-konf och kan skapa din egen enkät.

Registrering som paraplyorganisation "

Verkar du till exempel på regional eller nationell nivå och ansvarar för flera församlingar och konfirmandgrupper? Vill du samla feedback från deltagare i alla dessa konfirmandgrupper? Med i-konf är detta möjligt när du registrerar dig som en paraplyorganisation.

Om du registrerar dig som en paraplyorganisation har du möjlighet att få övergripande utvärderingar av alla bekräftade enkäter tilldelade dig eller ett urval av dem. Du kan filtrera konfirmandenkäterna efter olika kriterier och spara ditt val. För att registrera dig, fyll i detta formulär och skicka det till i-konf-teamet via post eller e-post. Mer information här.

Steg 2: Ge­nom­fö­ra en en­kät

1. Skapa en enkät "

Logga in med användaruppgifter från steg 1.

För att skapa en ny enkät till studien, klicka på "Skapa ny enkät" för att komma till ett formulär där du kan fylla i några detaljer om din konfirmandgrupp och enkät.

När du skapar en enkät hittar du ett litet blått "i" bredvid varje fält. Om du klickar på den får du ytterligare information på denna fält.

Definiera startpunkten, och om möjligt sluttiden, och välj frågeformuläret (t1 för den första undersökningen) och land. Ge oss också tillåtelse att använda din data vetenskapligt.

För undersökningen är det också mycket viktigt att du anger församlingskod och -namn. Först då kan vi tilldela din data korrekt.

Obs: Fälten markerade med en * är obligatoriska fält!

Klicka slutligen på "Spara" eller på "Fortsätt för att genomföra enkäten".

Enkäten är nu skapad och två frågeformulär finns lagrade i systemet: en för konfirmanderna och en för arbetare.

2. Genomföra enkäten "

Enkäten kan påbörjas så snart du klickat på "Starta enkät" på sidan "Frågeformulär" (för både konfirmander och arbetare).

Ge 8-bokstavskoden (huvudkoden) som finns på samma sida, länken eller QR-koden till konfirmanderna eller arbetarna i din enkät så att de kan delta i den. Respondenterna kan sedan enkelt fylla i enkäten på sina smartphones.

I det här fallet, under "Använd personliga koder", anger du respondenternas e-postadresser eller laddar upp en CSV-fil som innehåller e-postadresserna till servern. Välj det eller de språk som inbjudan ska skickas på. Respondenterna får sedan personliga länkar till ett e-postmeddelande som ger varje person direkt tillgång till sin egen enkät. Länkarna lagras inte i systemet och används inte till något annat.

Det tredje alternativet är att skapa och ladda ner en lista med unika koder (fortfarande under "Använd personliga koder"). Dessa koder ska förmedlas till respondenterna, endast en kod per person. Du kan till exempel sätta upp en lista på väggen och var och en drar över koden de använder. Ett ännu bättre alternativ är att klippa koderna och dela upp en för varje. Koderna skrivs in på i-EVALs framsida. Efter att ha angett koden går respondenten direkt till rätt frågeformulär.

3. Stäng enkäten "

På dashboard kan du när som helst se hur många konfirmander eller arbetare som redan har fyllt i ett frågeformulär eller som håller på att göra det ("Koder i bruk").

När alla koder används för att slutföra enkäten och är tillräckligt tydliga för dina syften kan du "stänga enkäten" genom att klicka på låsikonen på dashboard eller på enkätsidan. (Avslutning av enkäten kan när som helst ångras, t.ex. om konfirmander i efterhand fortfarande vill fylla i ett frågeformulär.)

Efter att enkäten är stängd kommer du att bli ombedd att ge lite ytterligare information om de allmänna villkoren för enkäten. Efter det kan du se ditt resultat.

Steg 3: Ut­vär­de­ra re­sul­ta­ten

1. Visa, dela och ladda ner resultat "

Efter att enkäten är stängd visas resultat i olika former: Genom att klicka på önskad frågan får du en graf samt medelvärde och standardavvikelse och kan exportera dessa som en fil i olika bild eller dokument format.

  • PDF "alla resultat": Detta detaljerade dokument innehåller en grafik för varje fråga i enkäten, samt grundläggande statistiska nyckeltal.
  • Rådata kan laddas ner som en CSV-fil och sedan läsas in i professionella statistikprogram som till exempel SPSS.
  • I dokumentet "Kompakt utvärdering" hittar du resultaten sammanfattade på tre sidor. Detta borde vara den vanligaste utvärderingen för de flesta ändamål.
  • Excelfilen "Jämförelse av mål och resultat" jämför medarbetarnas mål direkt med påståendena från deltagarna. Obs: För att generera denna fil måste båda enkäterna (konfirmander och anställda) stängas.
  • Du kan också enkelt skicka vidare den kompakta utvärderingen, till exempel till teamet av anställda. För att göra detta, välj "Publicera kompakt utvärdering" på resultatsidan. Om du bekräftar detta val finns den kompakta utvärderingen online på en offentlig länk. Du kan till exempel dela länken via e-post.

För att kunna se och ladda ner resultaten på de andra språken, byt till motsvarande sida med hjälp av språkknappen uppe till höger.

2. Utvärdering för paraplyorganisationer "

Under arbete.