Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Om i-konf

Bak­grund och ans­va­ri­ga per­so­ner

Om i-konf

i-konf gör kvalitetsutveckling av konfirmandarbete genom feedback möjligt: huvudsyftet är att bättre förstå kvalitet av konfirmandarbete med avsikt att utveckla det. Det digitala, mångfunktionella feedbackvertyget bidrar till subjekt-orienterad kvalitetsutveckling på flera nivåer:

  • Konfirmander kan enkelt ge feedback på deras upplevelser under konfirmandarbete via sina mobiltelefoner.
  • Heltidsanställda och frivilligarbetare får en uppfattning om konfirmanders feedback utan tidskrävande, manuella utvärdering av feedbackformulär eller kunskaper i forskningsmetodiken. Baserad på feedback kan de dra slutsatsen att vidareutveckla konfirmandarbete i sitt pastorat.
  • Data kan utvärderas på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Därmed bidrar i-konf till församlings- och kyrkoutveckling samt till nätverk av konfirmandarbete i Europa.

Bak­grund

Det digitala feedbackverktyget i-konf utvecklades som en del av den tredje studien om konfirmandarbete i Tyskland och Europa och används nu för första gången för undersökningen.

14 år efter den första undersökningen (2007/2008) och nio år efter den andra undersökningen (2012/2013) kartlägger den tredje undersökningen (2021/2022) initialt den aktuella övergripande situationen för konfirmandarbete ur perspektivet av konfirmander, heltidsanställda och frivilligarbetare. Det är dock inte en replikeringsstudie i snäv bemärkelse, men ett nytt praxisorienterat synsätt. Omedelbart efter att undersökningen är avslutad, under försommaren 2022, kommer verktyget i-konf att vara tillgängligt för alla intresserade församlingar utan kostnad.

Totalt elva europeiska länder ingår i det internationella forskningsnätverket: Tyskland, Österrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Norge, Polen, Sverige och Schweiz.

Pro­jek­t­ans­va­ri­ga

Projektförvaltare för det internationella och det tyska projektet är Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Ludvigsbergs protestantiska universitetet inom tillämpad vetenskap) (opens in a new window) och Prof. Dr. Henrik Simojoki (Humboldtuniversitetet i Berlin) (opens in a new window). Manuela Hees (Ludvigsbergs protestantiska universitetet inom tillämpad vetenskap) är projektsamordnare. 
Projektet finansieras av de deltagande europeiska kyrkorna och tyska regionala kyrkor – de senare tillsammans med Comenius institutet och Evangelisk kyrka i Tyskland.

För frågor och förslag, vänligen kontakta projektsamordnaret på info@konfirmandenarbeit.eu.   
Mer information om undersökningen finns på www.confirmation-research.eu