Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Om i-konf

Bag­grund &
pro­jek­t­ans­var­lig

Om i-konf

i-konf muligør feedback-baseret udvikling af konfirmationsforberedelsen: Formålet er at få en bedre forståelse for kvaliteten af konfirmationsforberedelsen med henblik på at udvikle den. Det digitale, multifunktionelle feedbackværktøj bidrager til en fagorienteret udvikling af konfirmationsforbedrelsen på flere niveauer:

  • Konfirmander kan nemt give feedback på deres oplevelse af konfirmationsforberedelsen via deres mobiltelefoner.
  • Fuldtidsansatte og frivillige kan få et indblik i konfirmandernes feedback uden en tidskrævende manuel evaluering eller forskningsmetodisk ekspertise. På baggrund af feedbacken kan konfirmationsansatte tilrettelægge konfirmationsforberedelsen så den er målrettet konfirmanderne i deres sogn.
  • Dataerne bliver evalueret på et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. i-konf bidrager til sogne- og kirkeudvikling, samt til konfirmationsnetværket i Europa. 

Bag­grund

Det digitale feedbackværktøj, i-konf, er blevet udviklet som en del af den tredje undersøgelse af konfirmationsforberedelse i Tyskland og Europa, og bliver nu for første gang brugt i undersøgelsen. 
14 år efter den første undersøgelse (2007/2008) og ni år efter den anden undersøgelse (2012/2013), registrerer den tredje undersøgelse (2021/2022) den nuværende situation om konfirmationsforberedelse ud fra konfirmandernes, de fuldtidsansatte og de frivilliges perspektiv. Det er ikke et replikationsstudie, men har en ny tilgang, hvor det er overvejende praksisorienteret. Efter undersøgelsens afslutning i sommeren 2022, vil det digitale feedbackværktøj, i-konf, være frit tilgængeligt for alle sogne der er interesseret i at bruge det fremadrettet. 
Den tyske delundersøgelse inkluderer alle regionale kirker i EKD (den evangeliske kirke i Tyskland) og det er forventet, at alle vil være repræsenteret. I alt deltager 10 europæiske land i det internationale forskningsnetværk: Østrig, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Norge, Polen, Sverige og Schweiz.

 

Pro­jek­t­ans­var­lig

Ledelsen af det tyske projekt og det internationale projekt er et samarbejde mellem Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg) (opens in a new window) og Prof. Dr. Henrik Simojoki (Humboldt University Berlin) (opens in a new window).
Manuela Hees (Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg) er projektkoordinator. 

Projektet er finianseret af de deltagende europæiske kirker, samt de tyske regionale kirker. Sidstnævnte sammen med Comenius Institutet og den evangeliske kirke i Tyskland.

Spørgsmål og kommentarer, bedes sendes til projektkoodinatoren på info@konfirmandenarbeit.eu.
Yderligere information om undersøgelsen kan finde på www.konfirmandenarbeit.eu