Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Om i-konf

Bak­grund och ans­va­ri­ga per­so­ner

Om i-konf

i-konf gör kvalitetsutveckling av konfirmandarbete genom feedback möjligt: huvudsyftet är att bättre förstå kvalitet av konfirmandarbete med avsikt att utveckla det. Det digitala, mångfunktionella feedbackvertyget bidrar till subjekt-orienterad kvalitetsutveckling på flera nivåer:

  • Konfirmander kan enkelt ge feedback på deras upplevelser under konfirmandarbete via sina mobiltelefoner.
  • Heltidsanställda och frivilligarbetare får en uppfattning om konfirmanders feedback utan tidskrävande, manuella utvärdering av feedbackformulär eller kunskaper i forskningsmetodiken. Baserad på feedback kan de dra slutsatsen att vidareutveckla konfirmandarbete i sitt pastorat.
  • Data kan utvärderas på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Därmed bidrar i-konf till församlings- och kyrkoutveckling samt till nätverk av konfirmandarbete i Europa.

Pro­jek­t­ans­va­ri­ga

Projektförvaltare för det internationella och det tyska projektet är Prof. Dr. Wolfgang Ilg (Ludvigsbergs protestantiska universitetet inom tillämpad vetenskap) (opens in a new window) och Prof. Dr. Henrik Simojoki (Humboldtuniversitetet i Berlin) (opens in a new window). Manuela Hees (Ludvigsbergs protestantiska universitetet inom tillämpad vetenskap) är projektsamordnare. 
Projektet finansieras av de deltagande europeiska kyrkorna och tyska regionala kyrkor – de senare tillsammans med Comenius institutet och Evangelisk kyrka i Tyskland.

För frågor och förslag, vänligen kontakta projektsamordnaret på info@konfirmandenarbeit.eu.   
Mer information om undersökningen finns på www.confirmation-research.eu